Våre løsninger

OptoScale gir deg datagrunnlaget du trenger for å følge fiskens utvikling i sjø. Med presis informasjon kan du ta sikrere valg.

OptoScale Analytics

Vår portal viser analyser i sanntid, sømløst og uavhengig av hvilke av våre moduler du abonnerer på. Dette gir deg som bruker lett tilgang til de ulike modulene og et kjent brukergrensesnittet uavhengig av hvilken modul du til enhver tid bruker.

Som kunde kan du eksportere data fortløpende via API eller til Excel.

OptoScale Analyseverktøy

01.

Overvåke veksthastighet

02.

Følge utvikling i fordelingskurver

03.

Fiskevelferdstatus

04.

Lusetelling

Best på kunde

Vi hjelper deg ved behov om du trenger hjelp til å forstå eller analysere dataene dine.

Integrasjoner

Vårt verktøy lar seg integrere med de fleste andre løsninger, og kan enkelt eksportere data via API eller til Excel.

Data i sanntid

Få full oversikt  med analyser i sanntid, sømløst og uavhengig av hvilken av våre moduler du abonnerer på.

Softwaremoduler

01.

OptoScale Farming

Modul for overvåkning av daglig vekst under produksjonsperioden og for å sikre riktig innmelding til salg og slakteri.

02.

OptoScale Health

Modul for å se utvikling i fiskehelseindikatorer som sårskader, kjønnsmodning og deformasjoner.

03.

OptoScale Lice

Modul for å se utvikling av lusepåslag som gir grunnlag for å søke dispensasjon fra Mattilsynet for å gjennomføre automatisk lusetelling.

Fish IconOptoScale Farming

En sømløs og integrert løsning

Modul for sanntidsovervåkning av daglig vekst under produksjonsperioden og for å sikre riktig innmelding til salg og slakteri.

Det er en realitet at det er store avvik mellom tabeller og faktisk vektutvikling i produksjonssyklusen. Ved at vi daglig gjør opp til 40 000 målinger per merde, gir vår data unik innsikt i fiskens vekst, oppnådd fôrfaktor på ukesnivå og utvikling av fordelingskurver.

Med et garantert avvik som er lavere enn 3% vil en ved innmelding til slakteri og salg, oppnår våre kunder nøyaktige rapporteringer både på gjennomsnittlig vekt og fordeling på de enkelte vektklassene. Dette gir økte marginer ved at en får solgt til riktig pris, bestiller riktig transport og unngår slitasje på intern og ekstern organisasjon.

Fish IconOptoScale Health

Skap oversikt og kontroll med helseovervåking

Få mer ut av bioskopet med modulen som gir deg presise helsedata. Overvåk utviklingen av de viktigste endringene, og få grunnlaget du trenger for å gjøre gode tiltak.

Få data du kan stole på, enkelt framstilt. Med OptoScale Health har du alltid status på fiskens helse. Du kan analysere utvikling og evaluere tiltak med presise beskrivelser av endringer i merden.

Med modulen får du kontroll på sårutvikling. Følg med på antall sår per fisk og hvorvidt sårene vokser eller minker i størrelse. Vil du undersøke årsak, kan du selv evaluere de siste sårene detektert på høytoppløselige bilder.

Videre får du raskt oversikt over kjønnsmodning, og kan skape presise estimater på kvalitet for slakt.

OptoScales bildekvalitet åpner for at du selv kan gjøre vurderingene som gir deg verdi. Inspiser et tilfeldig utvalg fisk, og undersøk eventuelle avvik. Slik kan du enkelt oppdage katarakt, deformiteter, finneskade eller skinnhelse – uten å ta fisken opp av vannet. Fisken vurderes for helse og kvalitet hvor som helst og når som helst.

Fish IconOptoScale Lice

Gir deg kontroll på lusesituasjonen

Med lusemodulen har du alltid tilgang til et oppdatert lusetall med høy presisjon.

 Modulen gir deg daglige oppdateringer på lakselus og skottelus, basert på hundre- eller tusenvis av talte fisk. Du får enkelt tilgang til status, utvikling over tid og bilder av registrert lus.

OptoScale Lice har godkjent dispensasjon fra Mattilsynet, slik at du kan slippe vanlige lusetellinger med håndtering av fisk.

Ta kontakt for mer informasjon om mulighetene som følger med modulen.

 

Lusetelling Laptop

An enormous benefit to users of the Optoscale system is the very close and continuing support offered by the company.

— Mark Weir | Cooke Aquaculture Scotland

Våre tjenester

OptoScale Team

Support

Vi har satt oss som mål å være best på kunde, og får god tilbakemelding fra våre kunder om nettopp dette. Vi skal gi våre kunder en trygghet og støtte slik at de får mest mulig ut av sin investering. Dette gjør vi gjennom tett og planlagt oppfølging gjennom alle fasene av samarbeidet, slik at du som kunde alltid føler trygghet til tallene vi leverer.

Sven

Rådgiving

 Vi har gjennom årenes løp opparbeidet oss unik og bred kompetanse i å analysere egne datakilder i kombinasjon med andre kilder, og derfor blir vi ofte brukt av våre kunder som sparringpartner. Vi bistår våre kunder på analyser av veksthastighet og fôrfaktor. 

Møt Bioskopet

Vi har mange års erfaring med å måle i de utfordrende omgivelsene som fiskeoppdrett opererer i, og har laget et måleinstrument som er enkelt å bruke, robust, presist og som krever et minimum av tilsyn.

OptoScales Bioskop
N

Godt utprøvd

Utprøvd gjennom mange år og oppfyller kravene til praktisk bruk.

N

Ingen skader

Bioskopet er designet på en måte som  sørger for at det  ikke skader fisk eller not. 

N

Enkelt i bruk

Bioskopet er enkelt å sette ut, og vanskelig å gjøre feil.

Alt du trenger

BioScope er sensorikken som plasseres i merden og som gjør mellom 10.000 og 40.000 godkjente målinger hver dag

Alle bilder analyseres og prosesseres lokalt ved bruk av svært avansert teknologi. Ved å prosessere lokalt reduseres datamengden som må sendes drastisk, noe som gjør at vi klarer å måle selv på steder med begrenset internettdekning. Via det tilhørende merdeskapet blir ferdig bearbeidet data sendt til skyen og derfra videre til våre kunders portal.

Vårt system kan kommunisere via mobilsignaler eller WiFi slik at våre kunder kan velge den løsningen som passer deres anlegg best. Systemet leveres komplett for å sikre en enkel installasjon og erfaringsmessig er enheten i drift innen 30 minutter etter påstartet prosess for sjøsetting.

Enheten kan håndteres av en person, er utprøvd over flere år, er robust til tross for avansert teknologi og krever minimalt av tilsyn og vedlikehold.

I en Bioskop-pakke får du:

BioScope

Bioskop

1 BioScop med ferdig påknyttede tau inklusive strekkavlastinger, strømkabel.

Merdskap

1 merdskap i størrelse 30×40 cm som inneholder datakommunikasjon som setter seg automatisk opp til å sende data når det får strøm. Vår festebrakett tilpasses hvilken type merde kunde har.

OptoScale Software

Software

Vår softwarepakke med tilgang til vårt sanntids  analyseverktøy som gir deg full kontroll over biomassemålinger mm.

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med en av våre salgskonsulenter i dag og finn ut hvordan vi kan hjelpe deg.

Enkel montering

Enkel montering og operasjonell drift av gir lett håndtering for røkter.

Plug & Play

Systemet kommer klart til bruk og starter automatisk å sende data ved sjøsetting.

h

Sikker rapportering

Mellom 10.000 og 40.000 godkjente målinger pr døgn pr enhet, gir høy sikkerhet for riktig rapportering av biomasse, velferd og lus.

God integrasjon

Tilgang til data via API for integrering mot egne analyse- og styringssystemer.

Best på kunde

Dedikert kundekontakt som sikrer stabil drift og bidrar til rett forståelse av underlag

Sanntidsanalyser

Lett tilgang og intuitivt brukergrensesnitt for sanntidsanalyser gir god forståelse av situasjonen og grunnlag for tiltak.

«Cooke Aquaculture Scotland trialled Optoscale against a similar system, but Optoscale won out in all areas; ease of use, level and quality of support and accuracy of results»

— Mark Weir | Feed Performance Manager, Cooke Aquaculture Scotland