Ragnhild Hollup ny CTO i OptoScale

Ragnhild Hollup Pressebilde

Pressemelding

12/06/2021

Ragnhild Hollup er ansatt som ny CTO i OptoScale, og kommer fra stillingen som VP Research & Development i RESMAN Wireless Reservoir Surveillance, hvor hun har vært med på veksten fra noen få ansatte, til over hundre.


Ansettelsen kommer som en følge av at OptoScale har vokst svært hurtig de siste årene, og har mange teknologiutviklingsløp som det krever en dyktig teknologileder for å kunne følge opp på en måte som står i stil med kvaliteten som OptoScale alltid skal levere sine kunder.

Hollup sin akademiske bakgrunn består av en MBA fra Heriot-Watt University og en MSc i kjemi fra KTH Royal Institute of Technology.

Hun tar over fakkelen fra daglig leder Sven Kolstø, som også har bekledd CTO-rollen inntil nå.

Sitater Sven Kolstø, daglig leder og gründer i OptoScale:

«For meg er dette en merkedag! Å få inn Ragnhild som CTO betyr at jeg kan fokusere enda mer på videreutvikling av våre kommersielle leveranser, i tillegg til at våre dyktige teknologer kan bruke enda mer av tiden sin på fag. Denne ansettelsen kommer til å være en viktig del av å utvikle oss som selskap.»

«Vi har lenge hatt en visjon om at det i fremtiden vil være ett BioScope i hver merde, hvor vi vil måle vekst, fiskens helse og lusepåslag. Det er derfor svært tilfredsstillende at vi ser tydelige tegn på at vår visjon materialiserer seg igjennom at stadig flere oppdrettere erfarer den store verdien som ligger i våre sanntidsanalyser for deres drift og beslutningsstøtte for fôring, innmeldinger og behandlinger. Min klare oppfatning er at om 10 år er vår visjon en virkelighet og at i tidsrommet fra i dag og frem til da vil være en ekstrem utvikling i teknologi, kunnskap og måten å drifte anlegg og ressurser på. For å sikre at vi fortsatt er ledende på teknologi innen vårt leveranseområde, jobber vi kontinuerlig med å tiltrekke oss de aller beste hodene. At Ragnhild begynner hos oss er et tegn på at vi lykkes med dette»

«Å få med Ragnhild på laget betyr mye da hun har stor erfaring med å lede avanserte teknologiutviklingsløp i selskap som har vokst fra noen få ansatte til over 100. En ferd som vi også er på god gang mot. Som CTO i OptoScale vil Ragnhild jobbe tett i grenseflaten mellom kunder og teknologi hvor målsetningen er å sikre at vi hele tiden utvikler løsninger som våre kunder trenger for å gi størst mulig merverdi og et best mulig beslutningssystem. I tillegg er Ragnhild et strålende menneske, som vi gleder oss til å ha med i arbeidsmiljøet» sier Sven J. Kolstø, CEO og gründer av OptoScale AS»

Sitater Ragnhild Hollup:

«Jeg er utrolig glad og stolt av å få muligheten til å bli med i Optoscale-teamet, for å ta del i reisen videre med utvikling av teknologien og oppskalering av bedriften. Jeg synes også at det er veldig artig å ta del i utviklingen av et firma som har startet i Trondheimsmiljøet, og kan bidra til å skape arbeidsplasser på sikt.»

«Optoscale har gjort en kjempejobb så langt med å skaffe seg et fotfeste i markedet med biomassemålingen, og veien videre ser lovende ut. Det blir utrolig spennende å få ta del i utvikling av teknologi som vil være med å styrke den viktige oppdrettsnæringen fremover. Jeg gleder med til å bli bedre kjent med teamet og til å komme i gang med utvikling av produktporteføljen som allerede i dag består av produkter i ulike utviklingsfaser»

Øvrige nyheter