Presise data gir lønnsomme beslutninger

Med OptoScale følger du utviklingen av fiskens vekst og helse uten manuell håndtering.

«Vi tror OptoScales teknologi vil gjøre det mulig å produsere laks med lavere miljøavtrykk, bedre fiskevelferd og bedre kvalitet i årene som kommer»

— Knut Utheim | CTO, Grieg Seafood ASA

Med sanntidsmålinger av vekt, lus og helse har dere verktøyene som trengs for å trygge fiskevelferden, redusere kostnadene og optimalisere driften.

Optoscale Merde

Våre moduler gir kontroll

Med sanntidsmålinger av vekt, lus og helse har dere verktøyene som trengs for å trygge fiskevelferden, redusere kostnadene og optimalisere driften. OptoScale tilbyr tre moduler som er tilgjengelig i en felles portal, som du enkelt når via mobil, tablet eller PC. Her får du sanntidsanalyser fra din merd. Med et intuitivt brukergrensesnitt har du lett tilgang til de ulike modulene og kan sammenstille data for et bedre beslutningsgrunnlag.

Vekt

Vektmodulen gir deg presise data på snittvekt, K-faktor, størrelsesfordeling i merden og vekstrate – alle opplysningene du trenger for å sikre best mulig produksjon og fortjeneste.

Helse

Med muligheter for visuell inspeksjon, samt presise fiskehelsedata er det enkelt å sette inn riktig tiltak til rett tid. Alt uten å ta fisken opp av vannet.

Lus

Med automatisk lusetelling sparer dere tid og ressurser, men kan også raskt gjøre tiltak når det trengs. I tillegg får man flere fisk per telling og daglig oppdaterte tall.

OptoScales Bioskop

Bioskopet

Bioskopet senkes ned i merden på nivå med fiskestimen og tar titusenvis av bilder, som gir daglig presis informasjon om fisken.  Bioskopet er enkelt å bruke, robust, presist og som krever et minimum av tilsyn.

Enkel montering

Enkel montering og operasjonell drift av gir lett håndtering for røkter.

Plug & Play

Systemet kommer klart til bruk og starter automatisk å sende data ved sjøsetting.

h

Sikker rapportering

Mellom 10.000 og 40.000 godkjente målinger pr døgn pr enhet, gir høy sikkerhet for riktig rapportering av biomasse, velferd og lus.

God integrasjon

Tilgang til data via API for integrering mot egne analyse- og styringssystemer

Best på kunde

Dedikert kundekontakt som sikrer stabil drift og bidrar til rett forståelse av underlag

Sanntidsanalyser

Lett tilgang og intuitivt brukergrensesnitt for sanntidsanalyser gir god forståelse av situasjonen og grunnlag for tiltak.