Sanntidsanalyser av fiskevelferd, lus og biomasse

Med OptoScale får du presise vektmålinger, og kan følge utviklingen av fiskens helse uten manuell håndtering.

Spill film

Cooke Aquaculture Scotland trialled OptoScale against a similar system, but OptoScale won out in all areas; ease of use, level and quality of support and accuracy of results.

— Mark Weir | Cooke Aquaculture Scotland

Enkel montering

Enkel montering og operasjonell drift av gir lett håndtering for røkter.

Plug & Play

Systemet kommer klart til bruk og starter automatisk å sende data ved sjøsetting.

h

Sikker rapportering

Mellom 10.000 og 40.000 godkjente målinger pr døgn pr enhet, gir høy sikkerhet for riktig rapportering av biomasse, velferd og lus.

God integrasjon

Tilgang til data via API for integrering mot egne analyse- og styringssystemer

Best på kunde

Dedikert kundekontakt som sikrer stabil drift og bidrar til rett forståelse av underlag

Sanntidsanalyser

Lett tilgang og intuitivt brukergrensesnitt for sanntidsanalyser gir god forståelse av situasjonen og grunnlag for tiltak.

Våre moduler

Våre kunder sier vi er «best på kunde» og det er vi svært stolte av. Les mer om våre softwareløsninger under.

OptoScale Farming

Modul for overvåkning av daglig vekst under produksjonsperioden og for å sikre riktig innmelding til salg og slakteri.

OptoScale Health

Modul for å se utvikling i fiskehelseindikatorer som sårskader, kjønnsmodning og deformasjoner. 

OptoScale Lice

Modulen gir deg full oversikt over lusetall i tre stadier. Presisjonen gjør det mulig å rapportere lusetall uten å telle manuelt.

Tjenester

Support

Vi skal gi våre kunder en trygghet og støtte slik at de får mer ut av sin investering enn det de selv har hatt ambisjon om. Dette gjør vi gjennom tett oppfølging fra planlegging og gjennomføring, til kursing av alle brukere og via regelmessige driftsmøter med alle kunder.

Rådgiving

Vi har gjennom årenes løp opparbeidet oss unik og bred kompetanse i å analysere egne datakilder i kombinasjon med andre kilder, og derfor blir vi ofte brukt av våre kunder som sparringpartner. Vi bistår våre kunder på analyser av veksthastighet og fôrfaktor.

OptoScales Bioskop

Møt Bioskopet

Vi har mange års erfaring med å måle i de utfordrende omgivelsene som fiskeoppdrett opererer i, og laget et måleinstrument som er enkelt å bruke, robust, presist og som krever et minimum av tilsyn.

Ett bioskop er alt som trengs for å få oversikt over fiskens vekt, velferdstilstand, luseantall med mer. Når du er kunde av OptoScale får du alt utstyret du trenger for å komme i gang med målinger, slik at installasjonsarbeid er svært enkelt.

Utprøvd gjennom mange år og skader ikke fisk eller not.
Enkelt å sette ut, vanskelig å gjøre feil

Vi garanterer mindre enn 3% avvik på snittvekt av siste 10 slakt

OptoScale garanterer et absoluttavvik på biomasse på 3% eller lavere på gjennomsnitt av siste 10 innmeldinger. 

«Vi tror OptoScales teknologi vil gjøre det mulig å produsere laks med lavere miljøavtrykk, bedre fiskevelferd og bedre kvalitet i årene som kommer»

— Knut Utheim | CTO, Grieg Seafood ASA

Kundeutsagn

«OptoScale har i konkurranse med mange andre nasjonale og internasjonale leverandører blitt valgt av oss fordi vi mener de per i dag er den leverandøren som har den beste teknologien og leveransemodellen. Vi har testet det over en periode og det har gitt nyttig informasjon om både snittvekt og helsetilstanden på fisken. At det er en norskutviklet teknologi og selskap som står bak, er jo ekstra hyggelig»

 

Arve Olav Lervåg

«Selskapets kontinuerlige arbeid for å sikre en best mulig fiskehelse, resulterte i at vi tidlig så mulighetsbildet i løsningen til OptoScale for sanntidsovervåking av sårskader og kjønnsmodning. Fra den spede start, hvor vi mottok manuelle rapporter ukentlig, til i dag hvor vi i alle deler av organisasjonen kan følge monitoreringen av fiskehelse i sanntid. Sanntidsovervåkningen av fiskehelsen har gitt oss i produksjonsorganisasjonen vital informasjon som styrker vår kunnskap og gir oss et godt beslutningsgrunnlag for hele populasjonen. Vi går derfor inn i vintersesongen ennå bedre rustet og ser frem til det videre samarbeidet med OptoScale.»

 

Robin Gabrielsen

«Vi er på en spennende digitaliseringsreise og vi tror denne teknologien vil gjøre det mulig å produsere laks med lavere miljøavtrykk, bedre fiskevelferd og bedre kvalitet i årene som kommer. At vi har valgt OptoScale som en av to leverandører for vår fullskalatest som gjennomføres i Canada og i Norge, er fordi vi anser at de har en ledende teknologi og leveransemodell. Dette gir oss som prosjekteiere det aller beste grunnlaget til å sikre at vi for fremtiden kan gjøre best mulig valg for beslutningsstøtte i vår produksjon nasjonalt og internasjonalt.»

 

Knut Utheim

«Vi bruker sanntidsanalyser av biomasse og velferd aktivt i vårt daglige arbeid på våre forsøk. LetSea har over flere år erfart at analysene og tallene stemmer overens med virkeligheten og det har ført til at vi nå har et styringsverktøy som kan nyttes bredt. Det er viktig for oss at de analyser og innmeldinger som gjøres er innenfor 3% avvik, samt at leverandøren jobber tett sammen med oss for å stadig ta nye steg. Videre er det viktig at vi mottar oppdateringer av analyseverktøy og hardware fortløpende ved endringer. LetSea opplever at OptoScale over tid har levert iht. dette.»

 

Tor-Hugo Hestnes