Høy nøyaktighet i dyp drift

OptoScale leverer presise data for nedsenket drift

Vi utvikler teknologi med presisjon i fokus, og videreutvikler våre kameraløsninger for et segment som er helt avhengig av pålitelige data hver dag – drift i nedsenkede merder. Med overvåking av viktige parametere for fiskens vekst og velferd, gjør vi det mulig å følge med på utviklingen i dypet.

Etter hvert som dere vinner erfaring med dyp drift, vil OptoScale kontinuerlig forbedre vår maskinvare for å gjøre den mer brukervennlig og vår programvare for å forbedre overvåkningen av fisk i nedsenkede merder. Dette leder oss mot en driftsmetode hvor både luseproblematikken og fiskevelferden håndteres effektivt og med stor nøyaktighet.

Biomassea
Optoscale lusemodul

Kontroll på lus er første prioritet

Forskning og felterfaring viser at lusepresset går ned med laksen når merden senkes. Biologisk produksjon innebærer allikevel uforutsigbarhet, og kontroll på lusenivået er minst like viktig på dypet.

OptoScale har utviklet presis lusetelling med et kamerasystem som sikrer høykvalitetsbilder og effektivt maskinsyn. Med bioskopet på plass i merden, kan dere daglig følge med på lusesmitten. Hundrevis av fisk som daglig tallgrunnlag gir høy nøyaktighet for kjønnsmoden og bevegelig lakselus. I tillegg får dere status på skottelus-nivået.

Økt kontroll på vekst og velferd

Fiskens utvikling også viktig

Med presise vektestimater sikrer OptoScale’s bioskop kontroll på vekst og K-faktor. Slik kan dere se hvordan fisken yter på dypet i samspillet med fôr og fôring. For dybdedata på velferd tilbyr vi flere nyttige helseparametere. På OptoScale sin web-portal kan dere se om fisken har tegn til sår eller kjønnsmodning. I tillegg kan dere selv undersøke helse og kvalitet med høykvalitetsbilder av tilfeldig utvalgt fisk.

Økt kontroll med nye løsninger for nedsenket drift

OptoScale har flere løsninger på trappene, spesialutviklet for dere med fisk i dyp drift. Den kommende tiden vil oppdateringer på maskinvare gjøre drift og vedlikehold av bioskopet enklere. Nye funksjoner i programvaren vil tilføre nye parametere for innsikt om fiskens helse og velferd. Målet med alle oppdateringer er presis informasjon for økt kontroll i nedsenket havbruk.

«Vi tror OptoScales teknologi vil gjøre det mulig å produsere laks med lavere miljøavtrykk, samt gi bedre fiskevelferd og bedre kvalitet i årene som kommer»

— Knut Utheim | CTO, Grieg Seafood ASA