Datagrunnlaget du trenger for
å følge fiskens utvikling

OptoScales Bioskop

Møt Bioskopet

Vi har mange års erfaring med å måle i de utfordrende omgivelsene som fiskeoppdrett opererer i, og har laget et måleinstrument som er enkelt å bruke, robust, presist og som krever et minimum av tilsyn.

Bioskopet

Slik fungerer bioskopet

Etter en enkel «plug and play»-installering vil bioskopet levere 40 000 godkjente målinger hver dag.

Våre bioskoper har «plug and play»-funksjonalitet som gjør at installasjonen gjøres unna raskt og effektivt. Dermed slipper dere omfattende kabling og kompleks konfigurasjon. Dere kommer raskere i gang med overvåkning av merden og sparer verdifull tid og ressurser.

En annen fordel med «plug and play», er at bioskopet lett kan flyttes mellom forskjellige laksemerder etter behov. Det er ideelt for deg som ønsker å kontrollere før slakt på ulike lokaliteter.

Med Edge Computing-teknologi er det mulig å behandle data på merden hvor det kanskje er begrenset med dekning og nettverkstilgang. Dermed er du alltid sikret tilgang på ny og presis data om vekt, helsestatus og lusetelling og kan ta raske og gode beslutninger for en optimal produksjon.

Optoscale Bioskop Illustrasjon
Laks i mære
Laks
Laks

Edge computing

Alltid tilgang på gode data

Vi leverer ny teknologi som legger grunnlaget for mer presis overvåkning, smartere beslutninger og bedre bærekraft i oppdrettsindustrien.

OptoScale er ledende innen bruk av Edge Computing-teknologi i havbruket. Ved å utnytte kraften til Edge Computing har vi revolusjonert overvåkningen av laksemerder og muliggjort en mer effektiv og presis datadeling.

Ved å plassere datamaskiner med avansert databehandlingskapasitet direkte i bioskopet, oppnås en rekke fordeler. En viktig fordel er raskere og mer presis dataanalyse. Den enorme mengden bilde- og sensorinformasjon fra laksemerdene kan nå behandles på stedet, noe som gir øyeblikkelig tilgang til viktige helseparametere og lusetall.

Med Edge Computing kan vi også benytte oss av avanserte algoritmer og kunstig intelligens i sanntid. Dette gjør det mulig å oppdage tidlige tegn på sykdom, vurdere vekstpotensialet til laksen og optimalisere fôringsstrategier for bedre vekst og helse. En annen stor fordel er muligheten for datadeling. Gjennom våre åpne API-er kan du få dataene inn på programvaren dere bruker.

Få full oversikt i OptoScales webportal

OptoScales brukervennlig plattform gir deg verdifull informasjon og full oversikt over utviklingen av laksen i merdene dine.

Du kan til enhver tid følge en rekke grafer og trender som gir deg innsikt i vekt, helsestatus og lusetall, slik at du kan ta informerte beslutninger for optimalisering av produksjonen. Hver gang du logger inn får du en status og kan enkelt se utviklingen på for eksempel sårfrekvens.

I tillegg har du tilgang på høytoppløselige bilder om du ønsker å gjøre din egen inspeksjon av fisken. Du kan zoome inn og vurdere status – uten å måtte ta fisken ut av vannet. I tillegg kan du identifisere mønstre, trender og avvik på ulike parametere merd for merd, eller på anlegget som helhet.

Informasjonen presenteres på en ryddig og forståelig måte. Du får tidlig vite det du trenger for å kunne iverksette tiltak og forebygge sykdomsutbrudd eller andre helseproblemer. Det blir enkelt å ta beslutninger som gjør produksjonen mer bærekraftig og ikke minst, gir bedre fiskevelferd.

Du kan også generere slakteestimater for å melde inn vekt og kvalitet til slakteri og salgsavdeling, samt laste ned utviklingen for de ulike parameterne i Excel- eller CSV-format.

Til sammen gir webportalen deg full oversikt over lakseproduksjonen. Det gjør at du kan drive en mer effektiv og lønnsom virksomhet, samtidig som du sikrer en høykvalitets og bærekraftig lakseoppdrett.

Enkel montering

Enkel montering og operasjonell drift av gir lett håndtering for røkter.

Plug & Play

Systemet kommer klart til bruk og starter automatisk å sende data ved sjøsetting.

h

Sikker rapportering

Rapportering av 40.000 godkjente målinger pr døgn pr enhet, gir høy sikkerhet for riktig rapportering av biomasse, velferd og lus.

God integrasjon

Tilgang til data via API for integrering mot egne analyse- og styringssystemer.

Best på kunde

Dedikert kundekontakt som sikrer stabil drift og bidrar til rett forståelse av underlag

Sanntidsanalyser

Lett tilgang og intuitivt brukergrensesnitt for sanntidsanalyser gir god forståelse av situasjonen og grunnlag for tiltak.