Øk lønnsomheten med
presise vektestimater

«Vi tror OptoScales teknologi vil gjøre det mulig å produsere laks med lavere miljøavtrykk, samt gi bedre fiskevelferd og bedre kvalitet i årene som kommer»

— Knut Utheim | CTO, Grieg Seafood ASA

Fish IconVekt

En lys idé på
merdekanten

OptoScale-gründer Sven Kolstø opplevde selv hvor vanskelig det var å veie fisken ute på merdkanten i bølger, blåst og regn. Slik fikk han ideen om å utvikle en ny metode for å estimere fiskens vekt.

40 000 målinger daglig

Siden oppstarten har måling av vekt vært ­OptoScales hovedfokus. I dag leverer vi ­markedets mest presise vektestimater med vårt bioskop. Bioskopet tar titusenvis av bilder, som gir ­estimater til bruk for fôringsoptimalisering, biomasse­kontroll og slakte-­estimering.

Biomassea

Verdien av rett vekt

Bioskopet plasseres på dybde med fiskestimen og kan gjøre titusenvis av målinger hver dag. Ved hjelp av kunstig intelligens estimeres ­vekt­en for hver eneste fisk kameraet fotograferer.

Med denne informasjonen er det mulig å beregne presise tall for snittvekt, K-­faktor og størrelses­fordeling i merden. Ved måling over tid, gir bioskopet tall på vekst og dere kan estimere fôrfaktor basert på vektmålinger i sanntid. Presise estimater gir ikke minst stor verdi ved planlegging av slakt og salg av fisken.

Med vårt system har dere solid og presis ­informasjon som gir et trygt beslutningsgrunnlag.

Oversikten du trenger

Dette får du oversikt over med vektmodulen fra Optoscale:

Snittvekt

Snittvekt

Vekst

Vekst

K-faktor

K-faktor

Størrelsesfordeling

Størrelsesfordeling

Slaktestimat

Slakte-estimat

FCR

Fôrfaktor

Vår presisjon gir deg bedre kontroll på fôringen og mulighet til å justere raskere

Bedre fôrkontroll

Den reelle biologiske fôrfaktoren har ikke vært mulig å få før slakt tidligere. Med vektmodulen fra OptoScale, har dere kontinuerlig oversikt over fôringsprestasjonen, og kan gjøre korrigeringer fortløpende.

I tillegg til snittvekt og vekst, gir modulen også oversikt over størrelsesfordelingen og K-faktor. Dette gir dere en komplett oversikt over situasjonen i merden, og gjør det mulig å optimalisere fôringen. Dette gir en unik mulighet for å ta økt kontroll over fôrfaktoren.

Juster fôringen raskere

Gjennom API for datadeling, setter vi sammen utfôringstall med vektestimat og kan på den måten beregne fôrfaktoren kontinuerlig gjennom produksjonen.

Da kan dere raskt oppdage når trenden ikke er som den skal og justere fôringen for en bedre fôrutnyttelse. OptoScale har ressurser med kompetanse på fôr og fôring, og hjelper dere med justeringene.

Med over 1,6 milliarder laks veid i mer enn 3000 merder, leverer OptoScale presisjon du kan stole på. 

Når lønner det seg å slakte fisken?

Slakt på rett tidspunkt

Med presise vektekstimater kan dere unngå å ta ut laksen før den har ønsket vekt, eller ta den ut akkurat på rett tidspunkt for å slippe en ekstra avlusing.

Med god oversikt kan dere enklere beslutte slaktetidspunkt og oppnå bedre resultat.

Få presis slakterapport

Med vår vektmodul får dere kontroll på snittvekt og størrelsesfordeling. Dere får presise tall på snittvekt, K-faktor og størrelsesfordeling. Så kan dere hente ut en slakterapport med presise estimater. Dette gir et godt utgangspunkt for å planlegge slakteprosessen og maksimere fortjenesten.

Sikre inntekter

Med korrekte vektestimater kan dere beregne presis slaktevekt. Dette vil gjøre at risikoen for potensielle inntektstap knyttet til forhåndssalg, planlegging av logistikk og transport ut fra slakteriet kan minimeres vesentlig for deg som produsent.