Sikre fiskehelsen med presise data

«LetSea har i mange år erfart at analysene og tallene stemmer med virkeligheten. Vi har nå et styringsverktøy vi kan bruke til svært mye.»

— Tor-Hugo Hestnes | Avdelingsleder, LetSea AS
Fish IconHelse

OptoScales bioskop gir mer kontroll på fiskens helse

Vår nye helsemodul gir deg en unik innsikt i fiskens skinnhelse og sårutvikling. Med vår avanserte kunstig intelligens og høyoppløselige fargebilder av tusenvis av fisk daglig, kan du nå ta kontroll over fiskens status og fatte beslutninger basert på presise fakta.

Få bedre informasjon om sårutvikling

Ved hjelp av maskinsyn kan tusenvis av fisk undersøkes daglig, så vet dere hvor mange prosent av fisken i merden som har sår. Fisken klassifiseres ut fra størrelse på sårene – «små», «mellomstore» eller «store». Dere får innblikk i hvordan sårene utvikler seg, hvorvidt de vokser eller minker i størrelse, og kan holde oversikt over antall sår per fisk.

Laptop

Iverksett tiltak raskere

Vil dere undersøke årsak, kan dere selv evaluere de siste sårene som er oppdaget med høytoppløselige bilder. Ved vintersår kan det være verdifullt å få oversikt tidlig i utbruddet. Da kan det tidlig iverksettes tiltak gjennom ernæring eller valg av avlusingsmetode, som kan bidra til at utviklingen holdes i sjakk.

Kontroll på fiskens helsestatus
med vår helsemodul

Planlegg slakting bedre

Bruk sårmodulen til å evaluere avlusings-operasjonen og undersøke hvordan håndtering påvirker fiskens skinnhelse.

Med daglig status på sårstørrelse blir det også enklere å estimere kvalitet og planlegge opp mot slakting av fisken.

Inspiser og følg avvik enkelt selv

OptoScales bildekvalitet og zoomefunksjon åpner for at dere selv kan inspisere et tilfeldig utvalg fisk og undersøke eventuelle avvik. Slik kan dere enkelt oppdage katarakt, deformiteter, finneskade eller skinnhelse – uten å ta fisken opp av vannet, når som helst.

Hver dag får dere 20 tilfeldige fisk presentert for undersøkelse. Funksjonen er tilgjengelig for alle med bioskop versjon 2.0.

Avdekk tidlig tegn til kjønnsmodning

Med maskinsyn som gjenkjenner forandringer i munnpartiet på fisken, får dere raskt vite det om fisken viser tegn til kjønnsmodning.

Oversikten kan hjelpe dere med presise estimater på kvalitet for slakt, samt evaluering av lysstyrings-regime.

Kontroller svømmehastigheten

Med vår automatiske måling av fiskens svømmehastighet, har du full kontroll på  fiskens adferd – til alle døgnets tider.

Presis data i sanntid gjør at du kan kan ta umiddelbar handling ved unormal hastighet. Si farvel til manuelle og ineffektive målinger med stoppeklokke. Ønsk velkommen til sunnere fiks med bedre kvalitet.