Spar tid og ressurser med automatisk lusetelling

«Vi tror OptoScales teknologi vil gjøre det mulig å produsere laks med lavere miljøavtrykk, samt gi bedre fiskevelferd og bedre kvalitet i årene som kommer»

— Knut Utheim | CTO, Grieg Seafood ASA

Fish IconLus

Få presise lusetall uten håndtering

Med automatisk lusetelling sparer dere tid og ressurser og kan raskt gjøre tiltak når det trengs.

Vår løsning gjør at du slipper å fange inn fisk for manuell telling. I stedet får du økt kontroll over lusesituasjonen med daglige tellinger fra et større antall fisk.

Bioskopet gir dere tellinger fra flere fisk enn det som er mulig å telle med tradisjonell metode. Dette gir større sikkerhet til lusetallet du forholder deg til ved planlegging av neste avlusing. I tillegg får du nye tall hver dag, noe som gjør at du kan være raskere ut med beslutningen.

Optoscale lusemodul

Bedre fiskevelferd med
mindre manuell håndtering

Frigir arbeidstimer

Både fisk og folk har stor nytte av automatisert innhentede lusetall. Fisken kan svømme uforstyrret mens den kontrolleres for lus, noe som er et velferdsmessig pluss. I tillegg frigis arbeids­ressurser når fisken ikke må fanges inn, bedøves i kar og telles manuelt på merdkanten.

Få oversikt i webportalen

I webportalen har dere tilgang til all data som bioskopet samler inn. Portalen viser lusestatus ved siste lusetelling, luseutviklingen i merden og bilder av detektert lus. Dere har også mulighet til å laste ned dataene og lusebildene, slik at dere har tall med høy presisjon i formatet dere trenger det.

Bedre treffsikkerhet

Bioskopet detekterer bevegelige stadier av lakselus (L. salmonis) og kan skille disse fra skottelus (C. elongatus). Vi oppfyller myndighetenes rapporteringskrav ved å skille kjønnsmodne hunnlus fra øvrige bevegelige stadier av lakselus. Med vår løsning får dere rapporter med enda bedre treff-sikkerhet enn dere ville fått med manuelle tellinger.